Okazje.info
Pobieranie danych...
Koszyk Twoje konto
Produktów:
Kwota:

Recykling- zużyty sprzęt

Nie wyrzucaj zużytych urządzeń razem z innymi odpadami!


Zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 midx2poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ulicy Kasprowicza 10

Godziny otwarcia:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek - w godzinach 8:00 – 17:00,
wtorek - w  godzinach 8:00 - 20:00,
sobota - w godzinach 8:00 – 12:00.

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie przy ulicy Kasprowicza 10
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne:
 • urządzenia chłodnicze (lodówki, zamrażarki, klimatyzatory).
 • telewizory i monitory
 • pozostałe urządzenia elektryczne i elektroniczne :
  • wielkogabarytowy sprzęt AGD (pralki, zmywarki itp.).
  • małogabarytowy sprzęt AGD (odkurzacze, żelazka itp.).
  • sprzęt IT (drukarki, kopiarki itp.).
  • sprzęt audiowizualny (radia, kamery, sprzęt hi-fi itp.).
  • oprawy oświetleniowe.
  • narzędzia elektryczne.
  • zabawki elektryczne.
 • baterie i akumulatory.
 • zużyte świetlówki.
Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w w/w przypadku proszę zgłaszać na przykład w następujący sposób: mailowo na adres __rtv@kon-sul.pl lub telefonicznie pod numerem +48 696 007 696
Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
http://www.rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php?nazwa_podmiotu=&state_id%5B%5D=0&nr_rej=&nr_nip=&literal_id%5B%5D=Z&szukaj=Wyszukaj
 

Posiadamy Autoryzacje

Payu
KON-SUL © 2014-2023 Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie informacji zawartych na tej stronie zabronione. BORTOS Production